RODO

P.P.H.U MARLESZ Sp z o.o

ul. Łosińska 6

41-260 Sławków

Filia: 41-303 Dąbrowa Górnicza

ul. Budowlanych 5

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informujemy, iż:

 1. Jesteśmy administratorem Pani/Pana danych osobowych,

 2. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w imieniu administratora danych w przedsiębiorstwie jest Pani Magdalena Goniewicz-Błasiak e-mail: mgblasiak@wp.pl Odpowiedzi na pisma udzielane będą w okresie 30 dni od daty wpływu.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  realizacji prac zleconych w ramach umowy lub zamówienia,

  wystawienie faktury,

  udzielenie informacji o usługach, produktach (marketing),

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, współpracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do :

  sprostowania,

  usunięcia,

  ograniczenia przetwarzania,

  prawo do przenoszenia danych,

  prawo wniesienia sprzeciwu,

  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

  usunięcia/zapomnienia.

 1. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

  Osobowych

 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy / realizacji zlecenia. Niepodania danych osobowych będzie skutkować będzie brakiem zawarcia umowy lub brakiem realizacji zlecenia,

 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Niniejsza klauzula obowiązuje od 25.05.2018 roku.

Masz pytania?
Chętnie rozwiejemy wszystkie Państwa wątpliwości.